W związku z informacjami dotyczącymi pojawiających się w rzece Wąsawie (na odcinku Osiedla Czaplineckiego do mostu przy ul. 5 Marca) zanieczyszczeń, Straż Miejska w Złocieńcu informuje, że od kilku tygodni prowadzi kontrolę rzeki pod kątem nielegalnego zrzucania do niej nieczystości płynnych.

W przypadku zauważenia miejsc nielegalnego zrzutu nieczystości płynnych prosimy o kontakt ze Strażą Miejską lub Urzędem Miejskim w Złocieńcu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 478 pkt. 6 lit. a ustawy Prawo Wodne kto wprowadza do wód odpady lub ciekłe odchody zwierzęce podlega karze grzywny.