2 czerwca funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wspierani przez Policję, prowadzili kontrolę skierowaną na zwalczanie nielegalnego hazardu. W jej efekcie, w lokalu, który miał być kwiaciarnią znajdującą się przy głównej ulicy Dębna, ujawniono nielegalny salon gier komputerowych.

Do dalszego postępowania zabezpieczono 11 komputerów do gier wraz z monitorami, na których urządzano nielegalne gry hazardowe.

Dodatkowo zabezpieczono rejestrator monitoringu wizyjnego oraz pieniądze, w kwocie 540 zł, przeznaczone na wypłaty wygranych.

W stosunku do osób prowadzących nielegalne gry komputerowe wszczęte zostało postępowanie karno-skarbowe.

Materiały zebrane podczas czynności przekazano również do dalszych postępowań administracyjnych dotyczących nielegalnego urządzania gier hazardowych.Za nielegalną działalność związaną z grami na automatach (jednostkach komputerowych) grożą wysokie kary. Kara za urządzanie gier bez wymaganej koncesji wynosi 100 tys. zł od każdego automatu. Dodatkowo, za nielegalne urządzanie gier hazardowych grozi też odpowiedzialność karno-skarbowa, czyli kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie.

Warto pamiętać, że jedynym wygranym w takich przypadkach jest niepłacący należnych danin, właściciel urządzeń.

* Działania te realizowane były w ramach ogólnopolskiej akcji PASAŻ.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Brzoza [Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie]