Program „Mama 4 +”, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ruszył od marca 2019 roku. Do końca kwietnia tego roku skorzystało z niego 2882 osoby w województwie zachodniopomorskim.

Szczeciński oddział ZUS przyznał 1691 rodzicielskich świadczeń uzupełniających, koszaliński zaś 1191. Wszystkich wniosków w Zachodniopomorskiem wpłynęło prawie 3,6 tysiąca.

Zdecydowana większość pochodziła od kobiet, tylko 9 z nich złożyli mężczyźni.

Biorąc pod uwagę wiek osób ubiegających się o to świadczenie, przeważającą grupę stanowiły osoby między 60 a 69 rokiem życia – w naszym województwie ponad 2,6 tysiąca.

W całym kraju do ZUS wpłynęło do końca kwietnia 65 tys. wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 55 tysięcy. O świadczenie „Mama 4+” ubiegało się aż 2030 osób, które wychowały co najmniej 10 dzieci.  W województwie zachodniopomorskim było 87 takich rodziców.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zajęły się wychowywaniem dzieci i z tego powodu zrezygnowały z zatrudnienia lub w ogóle go nie podjęły. O świadczenie w wysokości do 1200 zł mogą starać się mamy, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie mają niezbędnych środków utrzymania. W określonych przypadkach świadczenie może zostać przyznane ojcu dzieci, np. gdy matka zmarła albo porzuciła dzieci. Matczyne emerytury przysługują osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny.

Tekst: Karol Jagielski