W dniach 30.08 - 06.09.2020 r. odbyły się warsztaty plastyczno-fotograficzne zorganizowane przez Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przy współudziale Klubu 3 Flotylli Okrętów i Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Uczestnikami warsztatów byli instruktorzy z klubów wojskowych oraz żołnierze z jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ zajmujących się etatowo lub hobbystycznie fotografią, malarstwem, rysunkiem, grafiką. Warsztaty miały na celu doskonalenie powyższych umiejętności oraz propagowanie tych dziedzin sztuki w wojsku polskim oraz w środowisku cywilnym.

Pięciodniowe zajęcia otworzył dowódca 3 Flotylli Okrętów w Gdyni kadmr Mirosław Jurkowlaniec oraz zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON Paweł Dycht. Dzięki przychylności i życzliwości Dowódcy 3 FO uczestnicy warsztatów mogli wykonać fotografie na morzu, z okrętu ORP gen. Kazimierz PUŁASKI.Natomiast dzięki uprzejmości Dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr. pil. Jarosława Czerwonko uczestnicy warsztatów mieli możliwość wykonania fotografii z lotu, ze śmigłowca Mi-2RM oraz obejrzeć pokaz ratownictwa morskiego prowadzonego ze śmigłowca W-3WARM Anakonda, co pozostawiło niezatarte wrażenia wśród uczestników i przyniosło liczny dorobek w postaci prac plastyczno-fotograficznych.

Była to 5, jubileuszowa edycja warsztatów i uczestniczyły w niej 33 osoby.

Tekst: mjr Grzegorz Jodłowski Zdjęcia: Mirosław C. Wójtowicz