Co roku, 23 stycznia o godzinie 19.07 odbywają się uroczystości związane z rocznicami katastrofy samolotu CASA C-295 M pod Mirosławcem. W tym roku obchody ze względu na panującą pandemię wyglądały inaczej. Mimo to przedsięwzięcie zorganizowano z niezmiennie należną ofiarom katastrofy czcią i honorami.

W uroczystości wzięło udział znacznie węższe grono przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i środowiska cywilnego: poseł Czesław HOC, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek SUBOCZ. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentował płk dypl. pil. Łukasz ANDRZEJEWSKI-POPOW, w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ w uroczystości uczestniczył Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego - gen. bryg. pil. Wojciech PIKUŁA.

Podczas uroczystości pod pomnikiem ofiar katastrofy odczytane zostały nazwiska wszystkich osób znajdujących się tamtego tragicznego dnia na pokładzie samolotu - 4 członków załogi i 16 pasażerów.

23 stycznia 2008 roku polskie lotnictwo wojskowe utraciło 20 lotników wielkiej miary.W trzynastą rocznicę katastrofy wojskowego samolotu CASA C-295 M pragniemy zapewnić o nieprzerwanej pamięci o naszych kolegach i przyjaciołach, którzy niespodziewanie odeszli na wieczną wartę. Przed śmiercią człowieka, a szczególnie śmiercią bliskich nam osób stajemy wstrząśnięci, zadziwieni i smutni. Mimo, że naszych drogich Lotników zabrał czas to w naszej pamięci, w pamięci żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej są Oni ciągle żywi. „Utraceni, lecz nie zapomniani, pokonani nie w walce, lecz przez los”.

Cześć Ich pamięci