delegacja przedstawicieli Powiatu Drawskiego uczestniczyła w roboczej wizycie w zaprzyjaźnionym powiecie Segeberg.

Na zaproszenie Starosty Powiatu Segeberg Jana Petera Schroedera oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Clausa Petera Dicka w dniach 12-16 sierpnia 2019 r. 9 osobowa delegacja z Powiatu Drawskiego gościła w partnerskim Powiecie Segeberg.

Stronę polską reprezentowali : Starosta Drawski Stanisław Cybula, Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Waldemar Włodarczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szreta, Przewodniczący Komisji Oświaty Romuald Kurzątkowski, Sekretarz Powiatu Katarzyna Getka, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Agnieszka Brzeźniakiewicz, Naczelnik Wydziału Biura Rady Barbara Kotwica oraz Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami Romana Kowalewicz.

Program wizyty przygotowany przez gospodarzy umożliwił delegacji z Polski zapoznanie się z gospodarką regionu, a także funkcjonowaniem samorządu lokalnego i szkolnictwa. Zgodniez umową o partnerstwie zatwierdzoną Uchwałą Rady Powiatu Drawskiego Nr XXI/148/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. celem współpracy jest wymiana poglądów i doświadczeń między radnymi i przedstawicielami organizacji samorządowych oraz pracownikami administracji obejmująca między innymi następującą tematykę : organizacja i zarządzanie instytucjami powiatowymi, system szkolnictwa, przeciwdziałanie bezrobociu, kultura, sport i turystyka. Dlatego też w ramach wizyty uczestnicy odwiedzili urzędy miejskie w miejscowościach Kaltenkirchen i Wahlstedt gdzie włodarze tych miast przedstawili zasady funkcjonowania urzędów. Następnie członkowie delegacji mieli możliwość obejrzeć Centrum Edukacji w Norderstedt, a tym samym zapoznać się z zasadami kształcenia zawodowego. Delegacja zwiedziła również zakłady pracy mające swoje siedziby na terenie Powiatu Segeberg tj. zakład „Cavendish & Harvey” zajmujący się produkcją cukierków oraz hutę szkła.

Wizyta przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze. W czasie spotkań dyskutowano o płaszczyznach współpracy zmierzających do opracowania działań sprzyjających integracji młodzieży, wsparcia i rozwoju turystyki, a także inicjowania przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości. Współpraca między Powiatami intensywnie się rozwija od wielu już lat, a w przyszłym roku obchodzić będziemy 20 – lecie naszego partnerstwa.

Tekst: Barbara Kotwica