W dniu 25 września br. odbył się i Finał konkursu MEN Dzień Nowych technologii w Edukacji. Wiceminister Edukacji Maciej Kopeć wręczył nagrody dla zwycięzców. Ideą Dnia Nowych Technologii w Edukacji była popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. W przedsięwzięciu wzięły udział m.in. szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, a także organizacje pozarządowe.

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji, MEN ogłosiło konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy.
Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in. zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką DNTE, ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień zaangażowania uczestników oraz stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.Wśród nadesłanych 500 zgłoszeń wyłoniono te szkoły i placówki, które wykazały się najlepszym pomysłem na zorganizowanie DNTE.
Nagrody z rąk wiceszefa MEN odebrali przedstawiciele szkół i placówek:

  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie
  • Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu
  • Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu
  • Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu
  • Szkoły Podstawowej nr 4 im. L.J. Kerna w Jastrzębiu-Zdroju


Nagrodę dla przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu odebrała Dyrektor Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu mgr Elżbieta Bielak oraz koordynator i pomysłodawca zajęć mgr Agnieszka Jaśkiewicz.

Tekst: Sebastian Kuropatnicki