W dniach 20 - 23 września delegacja samorządowa z powiatu drawskiego złożyła roboczą wizytę w litewskim Rejonie (odpowiednik powiatu w Polsce) Solecznikowskim, który znajduje się na południu Litwy, przy granicy z Białorusią.

Osiemdziesiąt procent mieszkańców tamtejszej ziemi stanowią Polacy. Wilno i jego okolice są kolebką polskości i dużym skupiskiem Polaków. I właśnie do złożenia wizyty Polakom na Litwie w miejscowości Soleczniki na adres starostwa w Drawsku Pomorskim przyszło zaproszenie od władz samorządowych Rejonu Solecznikowskiego.

W skład delegacji weszli: Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego - Urszula Ptak, wicestarosta drawski - Mariusz Nagórski, Waldemar Włodarczyk - etatowy człowiek zarządu, Romuald Kurzątkowski - przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego, Małgorzata Głodek - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku. I to właśnie akcenty oświatowe i społeczne dominowały podczas wizyty, delegacja złożyła wstępne deklaracje wymiany młodzieży oraz przedstawiła oferty szkolnictwa ponadpodstawowego powiatu drawskiego. Mer Solecznik (starosta w Polsce), Zdzisław Palewicz od wielu lat rozwija współpracę z samorządami w całej Polsce. Intencją zapraszania przedstawicieli gmin z Polski jest dla mera przypominanie, że Polska ma wielkie możliwości wspierania przekazu i dzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu społecznego życia w samorządowych ojczyznach.Uczestnicy delegacji wzięli także udział w oficjalnych uroczystościach samorządowych z akcentami święta państwowego - wspaniałych dożynek regionalnych z udziałem delegatów prezydenta i premiera RP, rządu republiki Litwy oraz przedstawicieli 35 delegacji z Polski.

Wyjazd był także okazją do przekazania realnej pomocy dla Polaków zgromadzonych wokół Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach. Na ręce Tadeusza Romanowskiego - prezesa Wspólnoty - przekazano trzydzieści plecaków z wyprawkami szkolnymi, ksiązki oraz ... okulary, które w spontanicznej akcji: "Okulary na Litwę" zebrali mieszkańcy ziemi drawskiej.
Samorządowcy dziękują księdzu Tomaszowi Szugalskiemu z parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim za inicjatywę nawiązania współpracy z Powiatem Solecznikowskim oraz opiekę podczas pobytu na Litwie.

Tekst: Mariusz Nagórski