W dniu 29 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Łobzie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy przy realizacji projektu w ramach działania 7.6. Wsparcie Rozwoju Usług Społecznych Świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

W spotkaniu udział wzięli Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin, Marcin Przepióra Radny Województwa Zachodniopomorskiego, Renata Kulik Starosta Łobeski, Krzysztof Gwóźdź Wicestarosta, Stanisław Cybula Starostwa Drawski, Zdzisław Pawelec Wicestarosta Świdwiński, Grzegorz Kotwicki Prezes Fundacji Pasja, Zygmunt Heland Wiceprezes Fundacji, Dorota Miciukiewicz Dyrektor CIS Pasja w Łobzie, Beata Bugajska Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Jarosław Namaczyński Dyrektor PUP Łobez, Katarzyna Błaszczyk Dyrektor PCPR w Łobzie oraz Róża Kursa Dyrektor PCPR w Drawsku Pomorskim.

Powiat Łobeski jest partnerem wspierającym.

Podczas spotkania podpisano list intencyjny w celu popierania działań partnerstwa przy wdrażaniu projektu oraz umacniający wspólną myśl jaką jest skuteczna polityka pomocy społecznej i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, która wymaga wspólnych działań samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu w mieście Szczecin oraz powiatach: łobeskim, białogardzkim, drawskim, szczecineckim i świdwińskim.

Rezultatem wspólnych działań będzie stworzenie zbliżonych warunków wsparcia osób z niepełnosprawnościami we wszystkich jednostkach samorządu.

Realizacja tego projektu przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców tych regionów poprzez stworzenie możliwości skorzystania z:
- opiekuńczych usług sąsiedzkich,
- usług doradczo-szkoleniowych świadczonych w Centrum wsparcia dla opiekunów faktycznych osób samodzielnych w Łobzie,
- wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego.

Teraz pozostaje czekać na realizację projektu, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.