W dniu wczorajszym miało miejsce uroczystość zorganizowana przez POWIAT DRAWSKI. Tradycyjne SPOTKANIE NOWOROCZNE miało miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim na ulicy Połczyńskie i skupiło ponad 300 osób z rożnych środowisk.

Obecni oczywiście byli włodarze Powiatu i Gminy Drawska Pomorskiego oraz miast sąsiednich jak i zaprzyjaźnionych Powiatów ościennych.
Należy również wspomnieć że na uroczystość zostali również zaproszeni byli już samorządowcy i władze poprzedniej kadencji. W uroczystości tej również brali udział przedstawiciele firm i stowarzyszeń działających na terenie powiatu.

Spotkanie Noworoczne rozpoczęło się od wysłuchania przedstawienia muzycznego w wykonaniu DRAWSKIEGO Chóru Canto Libero który zebrał gromkie brawa zebranej publiczności.

Urzędujący Starosta Drawski (Stanisław Cybula) oraz Przewodnicząca Rady Powiatu (Urszula Ptak) złożyli życzenia - wspólnej współpracy ponad podziałami dla dobra społeczeństwa.
Po części oficjalnej wszyscy udali się na poczęstunek podczas którego każdy mógł porozmawiać i wymienić się spostrzeżeniami.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [Onet Express]