Jutro (05.12.2019) w godzinach 8-16 wykonawca przebudowy drogi S3 na odcinku Miękowo – Rzęśnica będzie prowadził montaż belek wiaduktu nowego węzła.

Roboty będą prowadzone również nad czynna jezdnią drogi.

Ze względów bezpieczeństwa w momencie montażu belek ruch na drodze S3 będzie musiał być wstrzymywany. Czas pojedynczego wstrzymania ruchu nie będzie dłuższy niż 10 minut.
Wykonawca ma do zamontowania nad czynną jezdnią S3 łącznie 11 żelbetowych belek, które będą stanowiły konstrukcję wiaduktu.

Nowy węzeł Kliniska
Budowa wiaduktu jest kluczowym elementem nowego węzła drogowego Kliniska. Węzeł ten zastąpi dotychczasowe skrzyżowanie S3 z drogą lokalną w Kliniskach, na którym było również zlokalizowane przejście dla pieszych.
Wykonanie nowego węzła drogowego i likwidacja dotychczasowego skrzyżowania poprawi znacznie bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. Polepszy się również płynność przejazdu drogą S3.
Nowy węzeł jest jednym z elementów przebudowy drogi S3 na odcinku od Miękowa do węzła Rzęśnica. Roboty mają się zakończyć w kwietniu 2021 roku.Przypominamy również że od wtorku 03.12.2019 rozpoczął się remont jezdni DK10 w rejonie węzła drogowego Szczecin Kijewo. Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu – przejazd DK10 możliwy będzie po jednym pasie ruchu w każdą stronę od godzin porannych do godziny 15.
Wykonawca ma w miarę możliwości omijać popołudniowy szczyt komunikacyjny.

Roboty potrwają do najbliższej soboty włącznie.

Zabezpieczenie dalszego funkcjonowania drogi Nawierzchnia DK10 na węźle Szczecin Kijewo jest w złym stanie, co jest potęgowane przez ruch jedną jezdnią (4 pasami ruchu), co powoduje ponad dwukrotnie większe obciążenie ruchem tego odcinka.

Uszkodzenia są w szczególności widoczne na zewnętrznych pasach ruchu, po których poruszają się pojazdy ciężarowe. Dotychczasowy wykonawca przebudowy węzła – Energopol Szczecin wykonywał jedynie naprawy cząstkowe.
Teraz GDDKiA po to aby zabezpieczyć nawierzchnię przed dalszą degradacją i umożliwić jej użytkowanie do czasu dokończenia przebudowy węzła przez nowych wykonawców wykona niezbędne remonty.

Zakres remontu Remont obejmie wymianę nawierzchni najbardziej zniszczonych zewnętrznych pasów ruchu przed węzłem od strony Szczecina oraz w obszarze samego wiaduktu. Wykonana zostanie również korekta połączenia między jezdniami (przewiązki) od strony Stargardu, po to aby złagodzić kąt najazdu i zapewnić większy komfort przejazdu. ​