GDDKiA oddział w Szczecinie informuje, że w dniach 22 – 26.02.2021 r. przeprowadzone zostaną pomiary ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach ciągów dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych na terenie Złocieńca.

Cel badań – aktualizacja prognozy ruchu, w związku z budową obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20.

Pomiar wykonywany będzie z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo - rejestrujących: MioVision Scout Unit, Metrocount Roadside 5600.

Montaż sprzętu przebiega z bezpiecznym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej (słupy, lampy, znaki, itd.), bez konieczności zajmowania pasów ruchu.