Rozwój dotychczasowej intensywnej współpracy wojskowej potwierdzili Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej i Lloyd Austin, sekretarz obrony USA. W czwartek 11 lutego podczas rozmowy telefonicznej szef Pentagonu zapewnił, że współpraca obronna USA z Polską zostanie utrzymana na bardzo wysokim poziomie. Warszawa i Waszyngton wspólnie będą wzmacniać i rozwijać potencjał odstraszania i obrony Polski i całej wschodniej flanki NATO – ustalili M. Błaszczak i L. Austin.

Sekretarz obrony USA podkreślił wagę dotychczasowych osiągnięć we współpracy obronnej oraz gotowość ścisłego współdziałania w przeciwstawieniu się zagrożeniom dla bezpieczeństwa naszego regionu i całego Sojuszu. Wysoko ocenił również profesjonalizm Sił Zbrojnych RP. Przypomniał, że współdziałał z polskimi żołnierzami w Iraku. Docenił również wysiłek jaki Polska podejmuje w ostatnich latach we wzmacnianiu zdolności obronnych poprzez zwiększanie wydatków obronnych i efektywne rozwijanie zdolności sił zbrojnych, co stanowi ważny przykład i istotnie wzmacnia bezpieczeństwo wszystkich sojuszników.M. Błaszczak i L. Austin uzgodnili także sukcesywne konsultacje dotyczące prowadzonego przez Departament Obrony USA przeglądu obecności wojskowej USA na świecie oraz dalszego pogłębiania współpracy obronnej.

Sekretarz Obrony zaprosił Ministra M. Błaszczaka do złożenia wizyty w Pentagonie oraz przyjął zaproszenie do wizyty w Polsce.

*****

15 sierpnia 2020 roku minister Mariusz Błaszczak i Michael Pompeo, Sekretarz Stanu USA podpisali w Warszawie umowę o współpracy obronnej, która m. in. gwarantuje zwiększoną obecność żołnierzy amerykańskim w naszym kraju oraz jej pogłębioną formułę. W Poznaniu, jesienią ubiegłego roku zainaugurowano funkcjonowanie wysuniętego dowództwa V. Korpusu armii USA, które będzie odpowiadało za koordynację wojsk amerykańskich na teatrze europejskim. To jedyne dowództwo tego szczebla w Europie, co odzwierciedla wysoki poziom zaufania USA do Polski. Dowódcą V Korpusu został generał broni John Kolasheski.Umowa zakłada również możliwość dalszego zwiększania obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce oraz organizację większych niż dotychczas ćwiczeń wojskowych armii amerykańskiej. Dzięki infrastrukturze wojskowej, która zostanie przygotowana przez Polskę, w razie ewentualnego zagrożenia możliwy będzie natychmiastowy przerzut do naszego kraju dodatkowych sił, zapewniając łącznie obecność do 20 tysięcy żołnierzy USA.