W przeciwieństwie do większości ulg i darowizn, z których podatnicy mogą co roku korzystać przy rozliczeniach podatkowych ulga na Internet jest doraźna i nie każdy podatnik może z niej skorzystać.

Ulgę odliczyć może jedynie osoba, która widnieje na umowie z dostawcą Internetu i ponosi jego koszty.

Ulgę za Internet możemy odliczyć jedynie przez dwa, następujące po sobie lata i to pod warunkiem, gdy nigdy wcześniej jej nie odliczaliśmy bądź odliczyliśmy ją jedynie w zeszłym roku.

Małżeństwa prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą rozliczać ulgę podatkową wspólnie – jeśli na rachunkach i umowie widnieją dane obojga małżonków. Wówczas każdemu z nich przysługuje limit 760 zł.

Kwoty odliczenia
Odliczyć możemy maksymalnie 760 złotych. Kwota ta nie zwiększa się w przypadku ponoszenia wyższych kosztów za Internet Odliczamy wówczas maksymalny pułap - 760 zł. Jeśli koszty są niższe, to w rozliczeniu wprowadzamy dokładną kwotę poniesionych wydatków.Warunki skorzystania z ulgi

Aby dokonać odliczenia trzeba posiadać faktury wystawione na podatnika, którego dane figurują w umowie zawartej z dostawcą Internetu. W przypadku posiadania pakietów (w ramach których uwzględnione są też inne usługi, np. telefon lub telewizja) koszty użytkowania Internet możemy odliczyć jedynie, gdy na rachunku widnieje wyszczególniona kwota za tę usługę. Nie podlega odliczeniu koszt montażu czy napraw związanych z Internetem. Ulgę internetową możemy odliczyć w PIT-28, PIT-37 oraz w PIT-36, PIT-36L o ile Internet nie był uwzględniony w kosztach firmowych. Należy ją wpisać do załącznika PIT-O.

Ulga w Twój e-PIT
Składając zeznanie przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT wystarczy dopisać ją w miejscu przeznaczonym do modyfikacji ulg i odliczeń.

***

W ubiegłym roku z ulgi skorzystało 13.928 zachodniopomorskich podatników. Wspólnie odliczyli kwotę 7.864.400 zł.


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: "Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniach PIT"