Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2019r. stał się okazją do wyjątkowego wydarzenia na kaliskim cmentarzu. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, szkół, instytucji i mieszkańcy miasta brali udział w odsłonięciu tablicy na nagrobku kaliskiego Żołnierza Wyklętego Kazimierza Przybysławskiego pseudonim „Młot” informującej, że jest on kawalerem orderu Virtuti Militari.
W ten sposób został przywrócony w świadomości społecznej kolejny ważny fakt z życia kaliskiego bohatera.

W uroczystości uczestniczyli – Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz, Przewodniczący Rady Miasta Paweł Kulbacki, radnii miejscy i powiatowi, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim, harcerze ze Szkoły Podstawowej w Pomierzynie, przedstawiciele Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, PGKiM oraz mieszkańcy miasta.

W przemówieniach poseł Michał Jach, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz oraz dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim Maciej Rydzewski podkreślali wyjątkowy charakter uroczystości i znaczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych dla wychowania patriotycznego i świadomości historycznej, szczególnie młodego pokolenia. Pani Anna Przygięda, emerytowana nauczycielka, znająca Kazimierza Przybysławskiego podkreślała jego prawy charakter oraz zasługi dla Polski. Dziękowała za działania podjęte na rzecz przywracania pamięci o bohaterze.

Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz i poseł Michał Jach podziękował pani Annie Przygiedzie oraz dyrektorowi ZSP w Kaliszu Pomorskim Maciejowi Rydzewskiemu za zaangażowanie w upamiętnienie postaci Kazimierza Przybysławskiego.Następnie Burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz, poseł Michał Jach i pani Anna Przygięda odsłonili tablicę na nagrobku Kazimierza Przybysławskiego, kawalera orderu Virtuti Militari. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i znicze na grobie kaliskiego Żołnierza Wyklętego, a uczeń ZSP w Kaliszu Pomorskim Dariusz Guz przedstawił zarys biografii Kazimierza Przybysławskiego. Uczestnicy uroczystości wraz z proboszczem Kazimierzem Serafinem pomodlili się za duszę kaliskiego bohatera.

Asystę honorową przy grobie Kazimierza Przybysławskiego pełnili żołnierze z CSWL Drawsko oraz uczniowie ZSP w Kaliszu Pomorskim w mundurach historycznych. Uroczystość prowadziły uczennice ZSP w Kaliszu Pomorskim Wiktoria Spieler i Julia Enders z grupy teatralnej „Klepsydra”.

Tekst: Maciej Rydzewski Zdjęcia: Tomasz Jasyk [Onet Express]