bryg. mgr inż. Jacek Dziurdz został powołany dzisiaj na Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.


bryg. Jacek Dziurdz z ochroną przeciwpożarową jest nieprzerwanie od ponad 20 lat.
W roku 1998 naukę w SGSP. Od 2002 roku, aż do 2016 roku związany był z Komendą Powiatową PSP Drawsku Pomorskim, gdzie realizował zadania kolejno na stanowiskach: młodszego specjalisty, zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG, oraz od 2014 roku z-cy komendanta Powiatowego. W roku 2006 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Z dniem 1 października 2016 roku, został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Łobzie, gdzie został powołany na zastępcę komendanta powiatowego PSP.

Pan bryg. mgr inż. Jacek Dziurdz posiada bardzo dobre przygotowanie zawodowe. W codziennej pracy wykazuje się dużą dyspozycyjnością oraz ponadprzeciętnym zaangażowaniem i sumiennością w realizowaniu zadań służbowych. W okresie ponad 20 letniej służby w ochronie przeciwpożarowej , zdobył duże doświadczenie oraz ogromny zasób wiedzy zawodowej. W czerwcu 2016 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Badania przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania, a w dniu 16 maja 2018 r. złożył przyrzeczenie i odebrał nominację na biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Cechuje go sumienność, lojalność oraz umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W służbie wyróżnia się rzetelnym i pragmatycznym wykonywaniem swoich obowiązków. Jest otwarty na nowe wyzwania stawiane przed służbą oraz potrafi efektywnie wykorzystać posiadaną wiedzę do realizacji zadań służbowych. Szeroki zakres wiedzy, duże doświadczenie, predyspozycje dowódcze oraz umiejętności organizatorskie sprawiają, że bryg. Jacek Dziurdz cieszy się dużym szacunkiem zarówno wśród podwładnych jak i przełożonych, co pozwala mi mieć pewność, że powierzam Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie w dobre ręce.

Korzystając z okazji chciałbym w tym miejscu jako pierwszy oficjalnie pogratulować objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie i życzyć Panu wszelkiego spełnienia na wszystkich polach aktywności zawodowej, społecznej i prywatnej - mówił do zgromadzonych na placu przed komendą powiatową nadbryg. Jacek Staśkiewicz, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie..

Praca na powierzonym stanowisku wymaga kompetencji, wytrwałości, zachowania wysokich moralnych standardów i przestrzegania zasad we wszystkich dziedzinach działalności. Powołanie do pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji jest świadectwem uznania dla Pana dotychczasowych osiągnięć, profesjonalizmu, zdolności i pokładanego w Panu wielkiego zaufania. Życzę Panu dużo zdrowia, hartu ducha, dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywania profesji obdarzonej tak wielkim zaufaniem społecznym - dodał.