W ubiegłym roku szkolnym Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim podpisało umowę z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcińcu o naukę zawodu lakiernik samochodowy.

Strony zawierające umowę ustaliły, że PCKZiU zorganizuje kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne dla wychowanków MOW w czterech zawodach: kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz.

W obecnym roku szkolnym nastąpiły korzystne zmiany; po pierwsze - znacząco wzrosła liczba uczniów z Trzcińca (do 50), po drugie - na podstawie nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawód lakiernik został zredefiniowany i występuje pod nazwą lakiernik samochodowy. Dla PCKZiU zmiana ta stwarza liczne możliwości powiązania kształcenia w zawodzie lakiernik samochodowy z kształceniem w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. Kształcenie w tych zawodach ma wieloletnią tradycję, wyróżnia się wysoką jakością oraz silnym powiązaniem z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy.W trakcie nauki lakiernicy uzyskują następujące umiejętności zawodowe: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych.

W świetle dokumentów krajowych (raport MEN z marca 2019 r.) i regionalnych (raporty WUP w Szczecinie), zawód lakiernik samochodowy znajduje się grupie zawodów deficytowych na rynku pracy. Tak więc decyzja o rozpoczęciu kształcenia w tym zawodzie okazała się trafna, bo wychodzi naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez pracodawców.
O wysoką jakość kształcenia w zawodzie lakiernik samochodowy dbają doświadczeni nauczyciele - Panowie Adam Capek i Mirosław Melnyczok.

Tekst: Andrzej Połoński