Klasy o profilu wojskowym Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu zostały zakwalifikowane przez Biuro do Spraw Proobronnych do programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który będzie wdrażany w nowym roku szkolnym.

Program Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" jest formą wsparcia dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym.

Do udziału w programie zostali zakwalifikowani uczniowie ze 123 na około 600 szkół ponadpodstawowych posiadających klasy wojskowe.
Uczniowie będą uczestniczyli w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące dla nich i dla szkoły.

Dzięki realizacji programu liceum o profilu wojskowym otrzyma status szkoły certyfikowanej, a także wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego, udział w Wojskowych Dniach Szkoleniowych, w obozie szkoleniowym, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego, niezbędnego do realizacji programu Edukacji wojskowej.Absolwenci szkoły będą mogli liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, na preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach.

Uczniowie będą mieli możliwość stałych konsultacji z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Szczecinka w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Udział w programie „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” to wyróżnienie dla naszych liceów i docenienie wielu lat pracy z uczniami klas wojskowych.