27 lutego bieżącego roku w Złocieńcu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dokładnie rok temu Rada Miasta przyznała Kołu Łowieckiemu Żbik-Budowo tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złocieniec”. W związku z rocznicą przyznania tego wyróżnienia członkowie zarządu koła postanowili zorganizować wernisaż fotograficzny o tematyce łowieckiej.

Ten zbiór unikatowych zdjęć w większości zrobionych z dorobku artystycznego łowczego koła kolegi Radosława Dominowskiego który tymi słowami opisał to wydarzenie: "Jestem myśliwym" to fotograficzna opowieść o ludziach którzy oprócz polowania, mają do zrealizowania pewną misję. To opowieść o tym, że My myśliwi ze "Żbika" jesteśmy integralną częścią lokalnej społeczności, a te zdjęcia to dowód na to że tytuł "Zasłużony dla miasta i gminy Złocieniec" nie trafił do nas przypadkowo, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Wystawę przez tydzień można było oglądać w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Jednakże główna uroczystość przypadła na dzień 27 lutego. Wtedy to o godzinie 18.00 Członkowie zarządu koła uroczyście w obecności znamienitych gości podziękowali władzom miasta Złocieniec za przyznanie tytułu. Po przemówieniach Burmistrza Złocieńca i członków zarządu koła odbył się poczęstunek w ramach którego można było spróbować potraw z dziczyzny – wędlin kolegi Andrzeja Dobrowolskiego oraz wyśmienitego pieczonego dzika pozyskanego w obwodzie łowieckim Żbika którego przygotował stażysta , kandydat na myśliwego, Maciej Wiśniewski .

Koło Łowieckie ŻBIK-BUDOWO (KŁ ) powstało w 1957 roku jako osobowość prawna skupiająca myśliwych - żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych garnizonu Złocieniec. W początkowym okresie było kołem wojskowym funkcjonującym przy Jednostce Wojskowej nr 1013 – 68 pułku czołgów średnich. Wraz z upływem czasu tj. 7 grudnia 1986 roku w związku z napływem cywilnych członków Koło Łowieckie ŻBIK-BUDOWO zostało przyjęte w poczet członków zrzeszenia Polskiego Związku Łowieckiego i tym samym skreślone z ewidencji wojskowych kół łowieckich. Jednakże w związku z faktem że znamienite grono myśliwych koła to czynni lub byli żołnierze zawodowi nadal utrzymywane są dobrosąsiedzkie stosunki z aktualną jednostką wojskową w Złocieńcu – 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obecny obwód łowiecki nr 144 liczy ok. 8 tyś hektarów i jest zlokalizowany na terenie gminy Złocieniec i gminy Czaplinek oraz na terenie Nadleśnictw Złocieniec, Czaplinek, Świerczyna i Świdwin. W tym obszarze zarząd koła oraz jego członkowie prowadzą statutową działalność wynikająca z Ustawy z dnia 13 października 1995 roku „Prawo łowieckie”.

Misją Koła jest kultywowanie tradycji i zwyczajów łowieckich, działalność edukacyjna, a przede wszystkim ochrona zwierzyny i zasobów naturalnych dzikiej przyrody, a także propagowanie naturalnego stylu życia w zgodzie z naturą. Do zasadniczych zadań należą: ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego oraz spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej. Budowanie urządzeń łowieckich - ambon w pobliżu pól uprawnych, utrzymywanie i dokarmianie zwierzyny w paśnikach zlokalizowanych w złocienieckich kompleksach leśnych, uprawa pól, poletek żerowych i pasów zaporowych po to, by ograniczyć szkody rolnicze oraz szacowanie powstałych szkód w ścisłej współpracy z rolnikami, to codzienne trudy życia myśliwskiego.27 sierpnia 2011 roku Koło zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Odznaczenie zostało nadane za osiąganie wysokich wyników w działalności statutowej. W 2012 roku władze samorządowe Złocieńca nadały Kołu tytuł „LIDERA 2012” w kategorii „Działalność na rzecz lokalnej społeczności”. Z okazji jubileuszu 60- lecia Żbik został uhonorowany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich najwyższym odznaczeniem w Polskim Związku Łowieckim - Honorowym Medalem Zasługi ZŁOM. Odznaczenie zostało nadane za całokształt działalności statutowej w okresie ostatnich lat. W szczególności dotyczy to zaangażowania Koła w realizację zadań statutowych oraz edukacyjnych na rzecz lokalnej społeczności. Zarząd Koła wielokrotnie prezentował realizację przedsięwzięć edukacyjnych na łamach lokalnej i regionalnej prasy łowieckiej. Myśliwi Żbika są stale obecni i widoczni w społecznym życiu miasta i sołectwa. Poczet sztandarowy koła bierze udział w większości imprez kulturalnych i obchodów świąt państwowych na terenie Złocieńca np. Święto Drawy czy 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Ponadto koło ma swój wkład w edukację najmłodszych, członkowie prowadzą zajęcia w szkołach, a uczniowie wychowankowie biorą udział w „leśnych lekcjach ekologii” prowadzonych na terenie obwodu łowieckiego 144. Placówkami takimi są Złocienieckie Szkoły podstawowe, Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie czy Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. Ponadto Żbik ma swoje stałe przedsięwzięcia w kalendarzu imprez takie jak festyn wraz z Sołectwem Cieszyno czy „Myśliwskie Gotowanie”. Okres ostatniego 10-lecia w działalności Koła charakteryzował się intensywną aktywnością członków zwłaszcza na terenie Gminy Złocieniec, co zaowocowało wymiernymi działaniami i efektami na rzecz gminnej wspólnoty, zarówno w wymiarze społecznym jak i środowiskowym.
Dokonania Koła można obserwować na profilu społecznościowym Facebook: Koło łowieckie Żbik-Budowo.

Darz Bór.

Tekst: Maciej WIŚNIEWSKI Zdjęcia: Radosław DOMINOWSKI