W ramach innowacji pedagogicznej „How to be a soldier – język angielski specjalistyczny”, realizowanej przez nauczycielkę języka angielskiego Magdalenę Łojek, w dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie dla uczniów klas o profilu wojskowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim z żołnierzami Armii USA.

Listopadowy czwartek stał się szczególnym dniem dla młodzieży z klas wojskowych nie tylko z powodu amerykańskiego Święta Dziękczynienia, ale też z powodu wyjątkowego spotkania, którego celem jest przygotowanie uczniów do służby wojskowej i współpracy z wojskami sojuszniczych armii, do czego niezbędna jest znajomość specjalistycznego języka angielskiego, używanego przez żołnierzy.

Spotkanie było podzielone na trzy godziny lekcyjne.

W każdej z trzech klas wojskowych przeprowadzone zostały zajęcia poświęcone tematyce dostosowanej do poziomu klasy, wiedzy uczniów i ich możliwości językowych.

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania dziękujemy panu Mariuszowi Andruszce, pracownikowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim oraz dowództwu jednostki.

Tekst: Magdalena Łojek