26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić Europejczyków, niezależnie od wieku, do nauki języków obcych. Z tej okazji uczniowie z klas licealnych o profilu lingwistycznym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa w Złocieńcu pod opieką Aleksandry Lezler-Leszczełowskiej oraz Aleksandry Jurasz-Kozieł zorganizowali happening.

Hasłem przewodnim akcji, jak co roku były słowa Ludwiga Wittgensteina „Granice mojego języka są granicami mojego świata”. Uczniowie zadbali o to, żeby ten dzień był wyjątkowy. Na korytarzach pojawiły się ciekawostki o różnych językach i przykłady palindromów, czyli słów lub całych zwrotów, które brzmią tak samo, jeżeli czyta się je od lewej do prawej lub od prawej do lewej (przykładowo: „Może jutro ta dama da tortu jeżom.”).

Na przerwach można było posłuchać muzyki w różnych językach. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje predyspozycje językowe w szkolnym drużynowym konkursie, którego nowoczesna formuła bardzo spodobała się uczestnikom.Celem konkursu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, nie tylko w zakresie porozumiewania się w językach obcych, ale także rozwijanie kompetencji matematycznych, informatycznych oraz społecznych.

Tekst: Aleksandra Lezler-Leszczełowska, Aleksandra Jurasz-Kozieł