„Produkt niezgodny z przepisami – niedopuszczony do swobodnego obrotu” - taką decyzję podjął Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie w odpowiedzi na wniosek skierowany do niego przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Tym razem, wniosek o wydanie opinii dotyczył 129 elektrycznych hulajnóg zgłoszonych w imporcie, a sprowadzonych z Chin.

Mając w pamięci problemy, jakie mieli importerzy elektrycznych urządzeń, które nie spełniały wymaganych norm, funkcjonariusze Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie z Oddziału Celnego „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie, podjęli decyzję o zawieszeniu dopuszczenia towaru do obrotu i po oględzinach dokumentów oraz rewizji towaru, opisali swoje wątpliwości we wniosku do ZWIIH.Potwierdziły się one w wydanej opinii, gdzie stwierdzono że wyrób nie spełnia kryteriów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz ustawy o systemie oceny zgodności z uwagi na brak znaku zgodności CE oraz deklaracji zgodności, a także dokumentacji technicznej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności. Tym samym importer nie wykazał, że hulajnogi są zgodne z wymaganiami i nie mogą zostać dopuszczone do obrotu.

Teraz musi on podjąć działania logistyczne zmierzające do usunięcia wadliwego towaru z obszaru UE.

Opisany przypadek pokazuje po raz kolejny, jak ważną rolę odgrywają funkcjonariusze KAS w łańcuchu służb chroniących konsumentów przed kontaktem z produktami, które nie spełniając określonych prawem norm, mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Brzoza