W złocienieckiej filii Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy-Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim dobiegł końca projekt pt. „EKOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU POŁĄCZONE Z RECYKLINGIEM”.

Projekt był realizowany od sierpnia do grudnia 2019 r. w siedzibie PDDS-OR-K w Złocieńcu, a na jego realizację grupa terapeutów pozyskała środki w wysokości 2.313,91 zł. W czasie realizacji projektu odbył się cykl warsztatów z uczestnikami Domu oraz uczniami Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie mieszkającymi na co dzień w Internacie. W ramach warsztatów zostały wykonane m.in. siedziska z wykorzystaniem opon samochodowych i butelek plastikowych, stoliki ze szpul po kablach elektrycznych, powstały również stoliki, siedziska, kwietniki i zielniki ze skrzynek po owocach, a także sofy z palet. Uszyto poduchy do siedzisk. Ponadto został zagospodarowany teren zielony przy Ośrodku poprzez nasadzenie krzewów iglastych ozdobnych.Projekt został dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka „Działaj Lokalnie” w Złocieńcu – Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania” Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Inspiracje”, a realizatorami nieformalna grupa terapeutów z PDDS-OR-K filia w Złocieńcu „Ekolodzy znad Drawy”.

Tekst: Agnieszka Szklarz, Grażyna Dudka