Jest decyzja wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek”.

- Drawski Park Krajobrazowy, przez który prowadzi droga nr 163 to teren bardzo popularny turystycznie – mówi wojewoda Tomasz Hinc – Rozbudowa drogi poprawi bezpieczeństwo na tej trasie, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, kiedy w dużym stopniu wzrasta natężenie ruchu.

Inwestor wskazał, że „bezzwłoczna realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi o istotnym znaczeniu komunikacyjnym zwłaszcza w okresie wakacyjnym podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz mieszkańców miejscowości przez które droga przebiega. Inwestycja zminimalizuje emisję zanieczyszczeń i hałasu, co wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska.Droga wojewódzka nr 163 na odcinku objętym opracowaniem jest jedną z ważniejszych inwestycji realizowaną przez ZZDW Koszalin. W ciągu przedmiotowego odcinka drogowego w zakresie inwestycji zlokalizowane są odcinki przebiegające w otoczeniu lasów, łąk i jezior w których parametry oraz stan techniczny wskazują na natychmiastową potrzebę przebudowy drogi i wpływają negatywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Realizacja przedmiotowego zadania zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni, uporządkuje ruch pieszy w obrębie przystanków komunikacji zbiorowej i na obszarach zabudowanych zwiększając tym samym bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Niezwłoczne wdrożenie decyzji w życie umożliwi prowadzenie prac przygotowawczych poprzedzających sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.” Wojewoda nadał inwestycji rygor natychmiastowej wykonalności uznając, że leży ona w ważnym interesie społeczno-gospodarczym.

Zdjęcie: ZZDW Koszalin [Archiwum]