Informujemy mieszkańców ulicy Chrobrego w Czaplinku i wszystkich użytkowników tej drogi, iż z dniem 13.11.2019 r. rozpoczęte zostaną prace związane z jej przebudową wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Realizacja prac przewidywana jest w okresie do 27.05.2020 r.

Wobec powyższego, do wszystkich zainteresowanych kierowana jest prośba, by na czas wykonywania robót drogowych tak się zorganizować, by jak najmniej korzystać z tej drogi i nie utrudniać w prowadzeniu tych robót, a w sytuacjach koniecznych na bieżąco uzgadniać swoje potrzeby z wykonawcą robót.