W ciągu ostatniego pół roku wzrósł odsetek respondentów, deklarujących średni poziom życia - wynika z badania CBOS. Według Centrum, ograniczenia gospodarcze związane z epidemią nie przełożyły się - jak dotąd - wyraźnie na poziom życia Polaków.

Zgodnie z opublikowanymi w piątek wynikami badania CBOS „Oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych”, we wrześniu, 57 proc. respondentów zadeklarowało życie na średnim poziomie - pieniędzy wystarcza im na co dzień, lecz muszą oszczędzać na poważniejsze wydatki.
W marcu odsetek ten wynosił 54 proc.

O 2 pkt, do 28 proc. spadł odsetek deklarujących, że w ich gospodarstwach domowych wystarcza "na wiele" bez specjalnego oszczędzania. Natomiast z 13 do 12 proc. spadł odsetek badanych, którzy oceniają, że żyją skromnie i muszą na co dzień´ bardzo oszczędnie gospodarować.

Odsetek badanych, którzy twierdzą, z˙e żyją? bardzo biednie i brakuje im nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb, nie przekracza 0,5 proc.Jak podkreśla CBOS, w ciągu pół roku wzrosły nieco obawy dotyczące przyszłości. Odsetek osób całkowicie spokojnych o swoją finansową przyszłość zmniejszył się od marca o 4 pkt proc., do 33 proc.

Największa grupa respondentów - 44 proc. - nie boi się wprawdzie biedy, ale martwi się, że ich sytuacja może się pogorszyć. 21 proc. obawia się biedy. 57 proc. badanych zadeklarowało posiadanie oszczędności pieniężnych. W ciągu pół orku ten odsetek spadł o 4 pkt.

43 proc. respondentów ma do spłacenia raty, pożyczki, długi lub kredyty, w tym 2 proc. ma aktualnie problem z ich spłacaniem. W ciągu ostatniego półrocza odsetek ankietowanych, których gospodarstwa domowe mają jakieś zobowiązania finansowe wzrósł o 5 pkt, natomiast odsetek deklarujących problemy z ich spłatą nie zmienił się. Pogorszenie koniunktury gospodarczej, jak dotychczas, w dość´ ograniczonym zakresie przełożyło się na sytuację bytową Polaków - komentuje CBOS wyniki.

Z deklaracji respondentów wynika, że w ciągu półrocza nie zaszły zmiany, wskazujące na konieczność obniżenia dotychczasowego poziomu życia. Wzrosły natomiast nieco obawy o przyszłość – wskazuje Centrum.

Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 września 2020 r. na próbie liczącej 1149 osób za pomocą metod CAPI, CATI i CAWI. (PAP)

wkr/ drag/