Dzisiaj prawie 400 policjantów pełniących na co dzień służbę w oddziałach prewencji Policji kończy tygodniowe ćwiczenie z zakresu taktyki prowadzenia działań pościgowych i poszukiwawczych w terenie otwartym. Kierownikiem ćwiczenia jest p.o. Zastępcy Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Tomasz Maluszczak. Przedsięwzięcie to odbywa się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Dzisiaj, 03.10.2019 r., kończy się drugie z trzech ćwiczeń poligonowych przeprowadzanych w ramach projektu pn. „Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" finansowanego z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które rozpoczęło się 29 września br. W kończącej się dzisiaj edycji ćwiczenia biorą udział funkcjonariusze jednostek: OPP w Bydgoszczy, OPP w Gdańsku, OPP w Łodzi, OPP w Olsztynie, OPP w Poznaniu, OPP w Szczecinie i OPP w Warszawie.Policjanci mieli możliwość przeprowadzenia kompleksowych ćwiczeń symulujących sytuacje, jakie mogą się wydarzyć podczas codziennej służby, m.in. w zakresie prowadzenia pościgów za uzbrojonymi przestępcami, jak też poszukiwań osób zaginionych. Organizatorzy zadbali o to, aby stworzyć takie epizody, które będą jak najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistych, tak aby dać policjantom możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz taktyki prowadzenia działań.

Podczas tych kilku dni policjanci wykorzystywali również możliwości zastosowania nowoczesnych technologii takich jak kamery termowizyjne i noktowizory oraz urządzenia GPS, które są niezbędnym wyposażeniem podczas wykonywania zadań w terenie zalesionym i otwartym, a zwłaszcza w porze nocnej.

Ćwiczenie to jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe oddziałów prewencji Policji, a wnioski i doświadczenia z niego wyniesione pozwolą na jeszcze wyższym poziomie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy wsparciu Szkoły Policji w Słupsku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz wyspecjalizowanych policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Całość nie byłaby możliwa bez wsparcia wojska, które udostępniło Policji nie tylko teren do przeprowadzenia ćwiczeń, ale również zaplecze logistyczne.