Projekt partnerski Stowarzyszenia LOT ,,Wokół Drawy” i Gmin Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Mirosławiec i Złocieniec.

7 lutego 2019 roku Pan Stanisław Cybula starosta drawski spotkał się z Panem Andrzejem Górskim Prezesem Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy, który przedstawił założenia projektu ,,Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy” realizowany w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Jest to projekt partnerski Stowarzyszenia LOT ,,Wokół Drawy” i Gmin Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Mirosławiec i Złocieniec.
Prezes Górski przedstawił założenia projektu i stopień jego realizacji, który jest na etapie przygotowania dokumentacji do podpisania umów przez gminy.
Projekt zakłada budowę infrastruktury turystycznej (pomosty, slipy, sanitariaty, wiaty itp.) na Rzece Drawie i Korytnicy w wyżej wymienionych gminach.Koszt całkowity projektu wynosi 9 088 187,03 zł. a przyznana dotacja to 7 148 528,94 zł. Wkład własny 15% pokrywają poszczególne gminy.
W spotkaniu uczestniczyli również Pan Mariusz Nagórski wicestarosta oraz Pan Waldemar Włodarczyk etatowy członek zarządu.
Pan starosta zadeklarował niezbędną pomoc stowarzyszeniu w realizacji tego zadania.