Jeszcze w tym tygodniu, w środę lub czwartek wykonawca rozbiórki wiaduktu nad DK20 w Lisowie przystąpi do prac. Żelbetowa konstrukcja jednoprzęsłowego obiektu komplikuje prowadzenie robót z zachowaniem ruchu pod nim. Dlatego zdecydowano się na zamknięcie ruchu pod obiektem na czas rozbiórki, co pozwoli na skrócenie okresu trwania utrudnień.

Wykonawca planuje rozbiórkę przęseł w ciągu 3-4 dni, po czym ruch zostanie przywrócony i nie będzie już utrudnień.

W związku z tymi robotami zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zakładająca objazd od Chociwla do Dobrej DW 144 i dalej DW146 i DW106 do Maszewa i Stargardu.
Skrzyżowania na trasie objazdu będą odpowiednio oznakowane żółtymi tablicami.

W szczególności zwracamy uwagę kierowcom jadącym DW142 w kierunku Chociwla i dalej o konieczności zjazdu w Łęczycy na trasę objazdu.

Wiadukt nad DK20 w rejonie m. Lisowo o konstrukcji żelbetowej został wybudowany na początku lat 40 XX wieku w ramach budowy autostrady Berlin-Królewiec. Konstrukcja samego obiektu została ukończona, ale droga która miała nim przebiegać nigdy nie powstała.
Wiadukt jest nieużywany od wielu lat i nie ma do niego dojazdu. Obiekt ten również doznał uszkodzeń w wyniku działań wojennych.

Stan obiektu pogarsza się z roku na rok i zdarzało się, że elementy betonowe konstrukcji obiektu spadały na jezdnię DK20.

Wobec braku uzasadnienia dla remontu wiaduktu obiekt zostanie rozebrany. Roboty obejmą rozbiórkę ustroju nośnego, przyczółki nie będą rozbierane.